Explore University Programs

Mini-MBA Programs Management and Leadership

  Mini-MBA: Business
  Essentials

   Rutgers University

   Mini-MBA

   Mini-MBA: Customer-
   Centric Management

   Rutgers University

   Mini-MBA

  Mini-MBA: Artificial
  Intelligence

   Rutgers University

   Mini-MBA

   Mini-MBA: Business
   Management for Military

   Rutgers University

   Mini-MBA

  Mini-MBA: Data-Driven
  Management

   Rutgers University

   Mini-MBA

  Mini-MBA: Information
  Technology Management

   Rutgers University

   Mini-MBA

   Mini-MBA for Engineers and
   Technology Managers

   Rutgers University

   Mini-MBA